Hình ảnh Lễ ra mắt sản phẩm ZIEX ZE914 Ecorun và SINCERA SN832i 

ngày 03/04/2015

ĐÓN KHÁCH

1

2

3

4

6

7

8

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

9

10
11

12

13

BỐC THĂM MAY MẮN

14

GAME SHOW
16

17

TRAO GIẢI THƯỞNG CHO KHÁCH HÀNG MAY MẮN

18

19

20

21